• ANKIETA DOTYCZY OCENY PRACY DZIEKANATU
 • Ocena jest dokonywana w skali od 0 do 5.
 • Opis znaczenia poszczególnych ocen:
  • 0 - nie spełnia kryterium (wymagane nachmiastowe zmiany)
  • 1 - spełnia kryterium w stopniu minimalnym (większość elementów wymaga poprawy)
  • 2 - spełnia kryterium w stopniu wystarczającym
  • 3 - spełnia kryterium w stopniu dobrym
  • 4 - spełnia kryterium w stopniu bardzo dobrym
  • 5 - spełnia kryterium w stopniu wyróżniającym (wzór do naśladowania)

         Potwierdzam przeczytanie komunikatu umieszczonego powyżej.

Informacja Proszę przeczytać komunikat, potwierdzić jego przeczytanie oraz kliknąć na przycisk 'Dalej'.
  

(C) Stasiak
  Wojciech