• Dostęp do wybranych serwisów UMG uzyskać można poprzez podanie numeru albumu jako loginu i ustawionego wcześniej hasła.
  • Aby aktywować konto dostępu, należy aktywować hasło poprzez użycie przycisku Przypomnij / Aktywuj hasło
  • Jeżeli konto zostało już aktywowane, wystarczy wybrać serwis z listy i kliknąć na przycisk Dalej
  • W każdym przypadku należy potwierdzić przeczytanie tego komunikatu.
  • W dowolnym momencie można zmienić hasło poprzez użycie przycisku Przypomnij / Aktywuj hasło
  • Aktywować hasło mogą tylko studenci mający status z prawami studenta.

         Potwierdzam przeczytanie komunikatu umieszczonego powyżej.

          Powrót
Informacja Potwierdź przeczytanie komunikatu. W zależności od potrzeby, wybierz serwis
        i użyj przycisku 'Dalej' albo użyj przycisku 'Przypomnij...'.
  

(C) Stasiak
  Wojciech