• Aby zaliczyć szkolenie biblioteczne należy przestudiować materiały edukacyjne wskazane przez link podany poniżej.
  • Po przerobieniu materiałów określonych powyżej należy podać swój numer albumu oraz hasło i przystąpić do testu zaliczającego klikając na przycisk Dalej.
  • W przypadku gdy hasło nie było jeszcze używane lub zostało zapomniane to należy najpierw użyć przycisku 'Przypomnij / aktywuj hasło'.
  • Test można poprawiać. Można go wykonywać wielokrotnie, aż do osiągnięcia prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania.
  • Poprawoność wybranych odpowiedzi sprawdza się za pomocą przycisku Sprawdź wynik.
  • Wynik poprawnie wykonanego testu będzie przekazany do systemu VIRTUA.


Informacja Podaj numer albumu, hasło, wybierz test z listy i kliknij na przycisk 'Dalej'.
       UWAGA: Lista zawiera tylko otwarte testy zaliczeniowe.