• Aby zaliczyć szkolenie biblioteczne, należy przestudiować materiały edukacyjne wskazane przez link podany poniżej.
  • Po przerobieniu materiałów określonych powyżej należy podać swój numer albumu oraz hasło wygenerowane za pomocą funkcji 'Przypomnij / aktywuj hasło' i przystąpić do testu zaliczającego, klikając na przycisk Dalej.
  • Przycisk 'Przypomnij / aktywuj hasło' umożliwia wygenerowanie hasła niezbędnego do przystąpienia do testu zaliczającego.
  • Tego samego hasła możesz użyć do zaliczenia innych testów (np. Zaliczenia BiHP).
  • Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz je wygenerować ponownie. Tę operację można wykonywać wielokrotnie.
  • Test można poprawiać. Można go wykonywać wielokrotnie, aż do osiągnięcia prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania.
  • Poprawoność wybranych odpowiedzi sprawdza się za pomocą przycisku Sprawdź wynik.
  • Wynik poprawnie wykonanego testu będzie przekazany do systemu VIRTUA.


Informacja Podaj numer albumu, hasło, wybierz test z listy i kliknij na przycisk 'Dalej'.
       UWAGA: Lista zawiera tylko otwarte testy zaliczeniowe.
  

(C) Stasiak
  Wojciech